นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Ico48
kanya
เภสัชกร
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
nathaya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
เภสัชกร
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
sam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 11:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สุดา ศิริวิลาวัณย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:51
Ico48
วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
meen
รับราชการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 16:37
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2557 09:31