นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ไพวรรณ์ ขันติกิจ

Ico48
nidnoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 12:45
เข้าระบบเมื่อ: 18 มีนาคม 2555 20:37