นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ไอที

Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2560 11:16
Ico48
บิวตี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 21 ตุลาคม 2562 14:52
Ico48
somkid
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 14:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:23
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:33
Ico48
จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:00
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2555 16:24
Ico48
โปรแกรมมั่ว
พนักงานเงินรายได้ของรัฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 14:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เดินดิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2551 17:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นิติ โชติแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 สิงหาคม 2551 09:58
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2561 14:33
Ico48
Steve
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2552 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 22 เมษายน 2559 11:59
Ico48
kimjimaru
นักวิชาการศึกษา
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2554 14:48
Ico48
Teeradet
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT , Price of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:50
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2563 09:58
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48