นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: acaser

Ico48
~>aRuNaN<~
พนักงานมหาวิทยาลัย
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 30 เมษายน 2556 14:05
Ico48
bogijung
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 15:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
JOHA_505
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 15:45
เข้าระบบเมื่อ: 15 ตุลาคม 2550 15:47
Ico48
@--,'--Ladypin
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:01
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2557 16:58
Ico48
Hunter (Alone in the dark)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2554 12:33
Ico48
ผีเสื้อทรนง
พนักงานเงินรายได้
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 17:40
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2554 17:15
Ico48
กิติยาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2554 09:31
Ico48
THE MOON
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2550 18:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
pichanunr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 15:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Kw@n \\(^O^)//
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2552 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2557 23:03