นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: e-learning

Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
kind
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2550 17:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2554 22:23
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 10:50
Ico48
srirat fungtosatum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2553 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 16 มกราคม 2556 07:04
Ico48
A13C
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มีนาคม 2554 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2554 09:26