นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ee

Ico48
จี่จี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:35
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 15:44
Ico48
Q
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2553 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2553 14:38