นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: km

Ico48
Socute
Member Since: 08 October 2007 15:59
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
Member Since: 08 October 2007 18:54
Last Login: 02 June 2013 16:08
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 10 October 2007 13:34
Last Login: 27 October 2015 14:49
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 05 October 2007 23:49
Last Login: 24 May 2012 16:24
Ico48
ดอกเข็ม
Member Since: 15 October 2007 14:36
Last Login: 16 October 2007 08:59
Ico48
DA
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 20 November 2007 14:03
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
cute
โปรแกรมเมอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
Member Since: 22 November 2007 13:20
Last Login: 03 August 2011 09:45
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 14:10
Last Login: 18 July 2018 11:38
Ico48
พี่ณี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 December 2007 14:12
Last Login: 26 August 2015 08:54
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 16 January 2008 19:28
Last Login: 08 July 2011 16:17
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 05 March 2008 10:16
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ส้มเช้ง
Member Since: 25 August 2008 21:02
Last Login: 25 August 2008 21:02
Ico48
Runchana Sinthavalai
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 October 2008 15:22
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 15:55
Last Login: 12 Febuary 2013 08:06
Ico48
pokky_rung
พนักงานเงินรายได้ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 11 August 2008 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
sang
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 02 Febuary 2010 13:36
Last Login: 20 Febuary 2012 17:10
Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
Member Since: 25 November 2010 17:19
Last Login: 13 September 2013 16:00