นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: km

Ico48
Socute
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 27 ตุลาคม 2558 14:49
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 ตุลาคม 2550 23:49
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2555 16:24
Ico48
ดอกเข็ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 16 ตุลาคม 2550 08:59
Ico48
DA
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
cute
โปรแกรมเมอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 09:45
Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 11:38
Ico48
พี่ณี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 26 สิงหาคม 2558 08:54
Ico48
chan
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 16:17
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 เมษายน 2551 08:48
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2560 11:04
Ico48
ส้มเช้ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 21:02
เข้าระบบเมื่อ: 25 สิงหาคม 2551 21:02
Ico48
Runchana Sinthavalai
อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ตุลาคม 2551 15:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 15:55
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2556 08:06
Ico48
pokky_rung
พนักงานเงินรายได้ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
sang
รับราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 17:10
Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2553 17:19
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 16:00