นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: knowledge management

Ico48
รัตติยา เขียวแป้น
รับราชการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 18 กรกฎาคม 2561 11:38
Ico48
pen-gu
Computer Center of PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2553 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Baba
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 11:52
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 12:02
Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 สิงหาคม 2555 19:16
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2562 11:30