นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: lecturer

Ico48
Suranai Chuairuang
Member Since: 19 December 2007 13:09
Last Login: 02 August 2019 14:52
Ico48
DRG.
Government Officer
Prince of Songkla University, Surat Thani Campus
Member Since: 11 October 2007 12:58
Last Login: 01 August 2011 12:56
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
Member Since: 26 October 2009 09:43
Last Login: 01 June 2011 18:34