นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: opensource

Ico48
นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
Member Since: 09 October 2007 23:06
Last Login: 21 October 2017 08:00
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 05 October 2007 23:49
Last Login: 24 May 2012 16:24
Ico48
panyarak
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 October 2007 21:39
Last Login: 14 January 2020 19:00
Ico48
วรวุธ
อาจารย์ วิศวกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 October 2007 19:12
Last Login: 05 July 2014 12:18
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
tanongsak sak saingam
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 19 March 2009 10:56
Ico48
PK CC
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.หาดใหญ่
Member Since: 03 March 2008 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 04 November 2008 18:57
Last Login: 16 December 2011 15:14
Ico48
น่ารัก
พนักงานมหาวิทยาลัย
IT department Facauty of Dentistry Price of Songkla University.
Member Since: 08 October 2007 15:50
Last Login: 23 July 2017 17:37
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 May 2010 13:36
Last Login: 08 August 2011 17:54