นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: psu

Ico48
InViSiBle
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 08:50
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2561 16:22
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2560 11:16
Ico48
"พอเพียง"
-
PSU.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2558 09:31
Ico48
thaicohort
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 ธันวาคม 2550 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 21 ธันวาคม 2550 22:49
Ico48
umpairat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2552 05:04
Ico48
Colt_1911
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 16:20
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2554 16:26
Ico48
ปรารถนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มีนาคม 2551 01:35
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2552 16:16
Ico48
คุณทศ
ข้าราชการบำนาญ (พนักงานมหาวิทยาลัย ออกนอกระบบ)
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 11:00
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560 12:39
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 21 กันยายน 2564 15:22
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Mr PAI PAI
PSU Surat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2553 21:59
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2557 17:39
Ico48
CTEC.PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 11:40
Ico48
sutpro
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤษภาคม 2553 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 17:54
Ico48
ESSO
เจ้าหน้าที่รัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:42
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33
Ico48
iaomi
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559 16:13
Ico48
kitty
HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2556 15:24
Ico48
Phattrapong
Lecturer
PSU Trang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 มกราคม 2560 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2561 13:02