นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: rdo

Ico48
สุธาสินี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:37
Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
JJ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 07:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 20:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ปาริฉัตร
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
Perapong Tekasakul
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 เมษายน 2551 23:03
เข้าระบบเมื่อ: 09 ตุลาคม 2555 13:48
Ico48
อับดุลเหล๊าะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2551 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33