นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: research

Ico48
สุธรรม
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 11:18
Ico48
Kalyanamitra
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 08:47
เข้าระบบเมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 13:21
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2554 15:20
Ico48
Anny Mardjo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2562 11:41
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2562 11:47