นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: xrf

Ico48
ผึ้งทอง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 13 ตุลาคม 2557 10:46