นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Apima
Ico64
ดร. อภิญญา - มาโนชญ์ภิญโญ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Apima
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:apinya.m
สมาชิกที่:1832
ชื่อ:อภิญญา
ชื่อกลาง:-
นามสกุล:มาโนชญ์ภิญโญ
นามแฝง:Apima
คำนำชื่อ:ดร.
อาชีพ:อาจารย์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ถนน:102 หมู่ 2 ต.ควนปริง
เมือง:เมืองตรัง
จังหวัด:ตรัง
รหัสไปรษณีย์:92000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 สิงหาคม 2561 15:35
แก้ไขเมื่อ:24 สิงหาคม 2561 21:22
เข้าระบบเมื่อ:24 สิงหาคม 2561 21:14
คำสำคัญ (keywords):Apinya Manochphinyo
อ่าน:2585
ประวัติย่อ

Apinya Manochphinyo, Ed.D. is an English lecturer at the Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus. She teaches a variety of English courses and has developed computer assisted instructional (CAI) materials for her students. Her current interests cover ESL/EFL writing, the use of technology in education, SLA, and language learning strategies. 

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fapinya%2em