นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

anni
Ico256
Username:benjamas.ch
User ID:749
First name:เบญจมาศ
Last name:เฉลิมวงค์
Screen name:anni
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:ภาควิชาสัตวศาสตร์
Country:Thailand
Joined at:21 January 2008 10:30
Edited at:03 August 2011 11:22
Last login at:13 August 2016 22:52
Tags:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Read:10887
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fbenjamas%2ech%3flocale%3den