นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกหว้า
Ico64
Miss Benjaporn Nooklay
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 2

ลูกหว้า
Ico256
Username:benjaporn.n
User ID:1195
First name:Benjaporn
Last name:Nooklay
Screen name:ลูกหว้า
Title:Miss
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิทยาศาสตร์
Organization:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Street:141/1 ม.8 ต.คอหงส์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:02 July 2009 09:12
Last login at:12 November 2016 18:39
Tags:sem  tem  นักวิทยาศาสตร์  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  กล้วยไม้
Read:13952
About Me
-