นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

mandala
Ico64
ชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 10

mandala
Ico256
Username:chanakarn.t
User ID:309
First name:ชนกานต์
Last name:ทองจำนงค์
Screen name:mandala
Position:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Country:Thailand
Joined at:28 November 2007 09:54
Edited at:28 March 2013 16:28
Last login at:17 November 2014 09:48
Tags:นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read:24051
About Me

Mandala  อ่านว่า มัน-ดา-ลา  เรียกแบบไทยๆ ว่า มณฑล  เป็นรูปวาดในคติพุทธวัชนยานแบบทิเบต พระเป็นคนวาดเพื่อสื่อหลักการ ปรัชญา และคติธรรมของชาวพุทธที่เชื่อมโยงกันในขอบเขตวงกลมให้มากที่สุด แต่ละอันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมาก ถ้าใครเข้าใจหมดสงสัยต้องตรัสรู้ได้แน่นอน

เลือกชื่อนี้เป็นนามแฝง เพราะชอบการอ่านออกเสียง และหวังว่าในอนาคต หากสามารถอ่านมันดาลาได้เข้าใจจะได้บรรลุซะที

 "mandala" รูปนี้ คุณ Our Shangri-La มอบให้ หมายถึง การเติบโตอย่างอนันต์

 

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchanakarn%2et%3flocale%3den