นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฉวีวรรณ
Ico64
ฉวีวรรณ เพชรพิศาล
นักวิชาการศึกษา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ฉวีวรรณ
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chawiwan.p
สมาชิกที่:190
ชื่อ:ฉวีวรรณ
นามสกุล:เพชรพิศาล
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 ตุลาคม 2550 10:36
คำสำคัญ (keywords):เวทีวิจัย  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  วิจัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  sc-rg
อ่าน:3522
ประวัติย่อ

            สังกัด  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  งานบริการการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 8075  รับผิดชอบเรื่อง

งานวิจัย

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchawiwan%2ep