นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำประสานทอง
Ico64
ชลกาญจน์ เจริญผล

คณะทันตแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

น้ำประสานทอง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:chonlakan.c
สมาชิกที่:1375
ชื่อ:ชลกาญจน์
นามสกุล:เจริญผล
นามแฝง:น้ำประสานทอง
อาชีพ:รับราชการ
องค์กร:คณะทันตแพทยศาสตร์
ถนน:หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:09 กันยายน 2553 11:20
แก้ไขเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 12:52
เข้าระบบเมื่อ:11 กรกฎาคม 2554 12:50
คำสำคัญ (keywords):คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.  งานบริหารและธุรการ  งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  หน่วยการเจ้าหน้าที่
อ่าน:2586
ประวัติย่อ

รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์

ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fchonlakan%2ec