นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หม่อนไหม
Ico64
นางสาว อินทิรา อินทสะโร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สถาบันฮาลาล
Recent Activities
Classified::Ad Classified::Ad Classified::Ad
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หม่อนไหม
Ico256
Username:intira.i
User ID:1517
First name:อินทิรา
Last name:อินทสะโร
Screen name:หม่อนไหม
Title:นางสาว
Position:นักวิชาการเงินและบัญชี
Organization:สถาบันฮาลาล
Street:ตึก LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:12 September 2011 09:45
Edited at:12 October 2012 11:01
Last login at:12 October 2012 10:58
Tags:ม.อ.หาดใหญ่  สถาบันฮาลาล  การเงิน  การเงินและบัญชี  บัญชี
Read:3153
About Me

จบการศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์