นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nadear
Ico64
นักวิชาการอุดมศึกษา จิตนพา วุ่นบัว
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog Planet
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

ไม่สามารถแสดงประวัติได้ เนื่องจากเจ้าของประวัติไม่อนุญาต