นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยิ้ม
Ico64
กมลา หาญณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ยิ้ม
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kammala.h
สมาชิกที่:1769
ชื่อ:กมลา
นามสกุล:หาญณรงค์
นามแฝง:ยิ้ม
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์กร:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:05 สิงหาคม 2558 16:29
เข้าระบบเมื่อ:30 กันยายน 2559 12:59
คำสำคัญ (keywords):ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
อ่าน:2424
ประวัติย่อ
-