นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
Ico64
ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ทะเลแสนงาม กรรณิการ์ kaka ธรรมบำรุง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kannikar.t
สมาชิกที่:1588
ชื่อ:กรรณิการ์
ชื่อกลาง:kaka
นามสกุล:ธรรมบำรุง
นามแฝง:ทะเลแสนงาม
คำนำชื่อ:ทะเลแสนงาม
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ถนน:ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ขุนทะเล
เมือง:เมือง
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:84100
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:27 มีนาคม 2555 10:26
แก้ไขเมื่อ:23 กุมภาพันธ์ 2558 11:48
เข้าระบบเมื่อ:01 สิงหาคม 2557 13:59
คำสำคัญ (keywords):งานสนับสนุนวิชาการ  สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อ่าน:2828
ประวัติย่อ

นางสาวกรรณิการ์  ธรรมบำรุง  นักวิชาการอุดมศึกษา