นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Candle_Stone
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Candle_Stone
Ico256
Username:khatiyaporn.c
User ID:13
First name:Khattiyaporn
Last name:Chaisawat
Screen name:Candle_Stone
Joined at:08 October 2007 15:24
Last login at:15 March 2013 09:18
Tags:คณะวิศวกรรมศาสตร์
Read:4109
About Me
-