นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

เพียงฝัน
Ico256
Username:kwanta.r
User ID:1052
First name:ขวัญตา
Last name:โรจนกรินทร์
Screen name:เพียงฝัน
Joined at:17 October 2008 13:49
Tags:นบ.ม.อ.1
Read:6641
About Me

เกิดวันศุกร์   เดือน กุมภาพันธ์ 2513

เป็นคนจังหวัดปัตตานี 

ที่ทำงานปัจจุบัน :  คณะรัฐศาสตร์ วข.ปัตตานี

Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkwanta%2er%3flocale%3den