นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sara
Ico64
lakha la kholsod (ยืมเขามา)
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 0

sara
Ico256
Username:lakha.k
User ID:699
First name:lakha
Middle name:la
Last name:kholsod (ยืมเขามา)
Screen name:sara
Career:รับราชการ
Position:ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
Organization:คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Street:ทุ่งฆ้อ
City:นาหม่อม
State:สงขลา
Postal code:90310
Country:ไทย
Joined at:07 January 2008 14:24
Last login at:12 September 2011 09:53
Tags:คณะเภสัชศาสตร์  สารบรรณ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read:2813
About Me