นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

NP
Ico256
Username:nuanjira.p
User ID:74
First name:นวลจิรา
Last name:ภัทรรังรอง
Screen name:NP
Joined at:12 October 2007 16:43
Tags:สำนักงานประกันคุณภาพ  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
Read:4930
About Me