นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นันทิยา
Ico64
นางสาว นันทิยา แซริม กลิ่นสมหวัง
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นันทิยา
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:nunthiya.k
สมาชิกที่:504
ชื่อ:นันทิยา
ชื่อกลาง:แซริม
นามสกุล:กลิ่นสมหวัง
นามแฝง:กุ้งแห้ง
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ถนน:181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 09:31
คำสำคัญ (keywords):กองกิจการนักศึกษา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  งานแนะแนวการศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี
อ่าน:2152
ประวัติย่อ

สังกัดหน่วยงาน  งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี  หน้าที่ดูแลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fnunthiya%2ek