นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
Ico64
เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
หัวหน้างานผลิต
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์
Ico256
Username:penjamaporn.a
User ID:126
First name:เปญจมาภรณ์
Last name:อภิรมย์รักษ์
Screen name:ฮวง
Career:เภสัชกร
Position:หัวหน้างานผลิต
Organization:ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Street:67 ซ.บุญราช ถ.สามชัย
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:19 October 2007 10:37
Tags:งานผลิตยา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ฝ่ายเภสัชกรรม  เภสัชกร
Read:3124
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpenjamaporn%2ea%3flocale%3den