นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พร...ผีเสื้อแสนสวย
Ico64
นางสาว พรผุสดี หล่อตระกูล
ผู้ปกครองหอพัก
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

พร...ผีเสื้อแสนสวย
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:phusadee.s
สมาชิกที่:257
ชื่อ:พรผุสดี
นามสกุล:หล่อตระกูล
นามแฝง:พร...ผีเสื้อแสนสวย
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ปกครองหอพัก
องค์กร:งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 พฤศจิกายน 2550 09:04
คำสำคัญ (keywords):อบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน  สิ่งดี มีสาระ  ภาพประทับใจ  ท่องเที่ยว แดนไกล  กิจการนักศึกษา
อ่าน:2111
ประวัติย่อ

บ้านเกิด: 99 หน้าสถานีรถไฟนาม่วง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

เรียนจบ: ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้) ปี 2540

สถานที่ทำงาน: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์

คติ: รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fphusadee%2es