นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

@--,'--Ladypin
Ico256
Username:pintumat.k
User ID:94
First name:พินทุมาศ
Middle name:พิน
Last name:กิจฉาโณ
Screen name:@--,'--Ladypin
Organization:กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Joined at:15 October 2007 17:01
Last login at:06 June 2014 16:57
Tags:engineering  acaser  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  ชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประชาสัมพันธ์
Read:4387
About Me
-