นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TheMe
Ico64
นาย ปิยะนัฐ ประสานสงฆ์
นัีกวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

TheMe
Ico256
Username:piyanat.p
User ID:404
First name:ปิยะนัฐ
Last name:ประสานสงฆ์
Screen name:TheMe
Title:นาย
Career:มนุษย์
Position:นัีกวิชาการเงินและบัญชี
Organization:กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:21 หมู่ที่ 6 ตำบลทำนบ
City:สิงหนคร
State:สงขลา
Postal code:90280
Country:ไทย
Joined at:07 December 2007 16:29
Tags:กองคลัง  gfmis  งบประมาณ  ประสานสงฆ์  ปิยะนัฐ
Read:3974
About Me

 18 เมษายน พ.ศ.2548 วันนั้นเป็นวันจันทร์หลังสงกรานต์ 1 วัน มาถึงตอน 7 โมงเช้า (กองคลังยังไม่เปิดประตูรับเลยครับ :-D)   เข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ

8 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ปัจจุบันก็ยังรับใช้กองคลัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อยมา... 

"สุขใดไม่เท่า ล้วงกระเป๋าเจอตังก์" :-)