นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Zenki
Ico256
Username:pornpot.n
User ID:194
First name:พรพจน์
Last name:หนูทอง
Screen name:Zenki
Title:นาย
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิทยาศาสตร์
Organization:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Street:188/110 ม.1 ซ.สุธาทิพย์4
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 15:28
Last login at:02 September 2017 10:44
Tags:เทคโนโลยี  อวกาศ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ  กีฬา
Read:9513
About Me
-