นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ok-cr
Ico256
Username:pratoommas.r
User ID:37
First name:ประทุมมาศ
Last name:รมณารักษ์
Screen name:ok-cr
Joined at:10 October 2007 12:26
Tags:เลขานุการ  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  กองกลาง
Read:2718
About Me
-