นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณป้า
Ico64
แสงเดือน - ไทยทองนุ่ม
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

คุณป้า
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sangdaun.th
สมาชิกที่:461
ชื่อ:แสงเดือน
ชื่อกลาง:-
นามสกุล:ไทยทองนุ่ม
นามแฝง:คุณป้า
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
ถนน:353/3 หมู่ 5 ต.ขุนทะเล
เมือง:เมือง
จังหวัด:สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์:84100
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:14 ธันวาคม 2550 13:23
คำสำคัญ (keywords):งานบริการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  งานอาคารสถานที่
อ่าน:2747
ประวัติย่อ

ชื่อ :  แสงเดือน  ไทยทองนุ่ม

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ทำงาน :  งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คติประจำตัว  :      บริการคืองานของเรา

คติในการทำงาน :  ทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการคือลูกค้าคนสำคัญ

                               จะต้อนรับด้วยไมตรีจิต

สิ่งที่อยากจะเห็น  : อยากเห็นทุกคนในองค์กร รู้รัก สามัคคี

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsangdaun%2eth