นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jitny
Ico64
สุจิตร์ ชลดำรงค์กุล
พนักงานวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

jitny
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sujit.c
สมาชิกที่:957
ชื่อ:สุจิตร์
นามสกุล:ชลดำรงค์กุล
นามแฝง:jitny
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:พนักงานวิทยาศาสตร์
องค์กร:ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัด:สงขลา
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:19 มิถุนายน 2551 10:21
แก้ไขเมื่อ:02 กุมภาพันธ์ 2558 09:27
เข้าระบบเมื่อ:04 กุมภาพันธ์ 2558 09:26
คำสำคัญ (keywords):คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่าน:2153
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsujit%2ec