นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แวววนา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

แวววนา
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sungvarn.p
สมาชิกที่:337
ชื่อ:สังวาล ผ่องสะอาด
ชื่อกลาง:แวววนา
นามสกุล:ผ่องสะอาด
นามแฝง:แวววนา
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:จ.บริหารงานทั่วไป
ถนน:คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 พฤศจิกายน 2550 13:32
แก้ไขเมื่อ:19 กุมภาพันธ์ 2559 10:32
เข้าระบบเมื่อ:02 กันยายน 2559 10:57
คำสำคัญ (keywords):มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คณะนิติศาสตร์  นโยบายและแผน  ดนตรี  เขียนเว็บ
อ่าน:4777
ประวัติย่อ
-