นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุ่มนิ่ม
Ico64
นางสาว สุพรรณพร นุ่มนิ่ม วรรณเวช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นุ่มนิ่ม
Ico256
Username:supanaporn.w
User ID:1726
First name:สุพรรณพร
Middle name:นุ่มนิ่ม
Last name:วรรณเวช
Screen name:สาวน้อย
Title:นางสาว
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Organization:ข้ารับใช้ของแผ่นดิน
Street:วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
City:เมือง
State:สุราษฏร์ธานี
Postal code:84000
Country:Thailand
Joined at:29 January 2014 09:14
Edited at:29 January 2014 14:23
Last login at:19 June 2014 12:45
Tags:ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Read:2073
About Me

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

Recent Journal Entries
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsupanaporn%2ew%3flocale%3den