นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico64
พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
นักวิชาการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:suriya.k
สมาชิกที่:41
ชื่อ:พัฒน์ธนณัฐ
นามสกุล:แก้วแสงเรือง
นามแฝง:พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:คณะเภสัชศาสตร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:10 ตุลาคม 2550 13:34
แก้ไขเมื่อ:09 กันยายน 2554 13:28
เข้าระบบเมื่อ:24 กันยายน 2557 14:23
คำสำคัญ (keywords):คณะเภสัชศาสตร์  website  mambo  km  e-learning  cop  cai  graphic
อ่าน:26576
ประวัติย่อ

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาเว็บไซต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏยะลา