นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

jubjung
Ico64
สุทิศา จรียานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

jubjung
Ico256
Username:suthisa.j
User ID:44
First name:สุทิศา
Last name:จรียานุวัฒน์
Screen name:jubjung
Career:ข้าราชการ
Position:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Organization:คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
Street:งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไืทย
Joined at:10 October 2007 14:52
Last login at:08 May 2012 14:54
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทันตแพทยศาสตร์
Read:3913
About Me
-