นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

kind
Ico256
Username:sutthinee.s
User ID:251
First name:Sutthinee
Last name:Srisawat
Screen name:kind
Joined at:15 November 2007 17:16
Tags:เทคโนโลยีการศึกษา  คณะเภสัชศาสตร์  it cop  e-learning  cai
Read:5392
About Me
-