นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เที่ยง
Ico64
เที่ยง จารุมณี
ผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 8

เที่ยง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:tieng.c
สมาชิกที่:29
ชื่อ:เที่ยง
นามสกุล:จารุมณี
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการกอง
องค์กร:กองการเจ้าหน้าที่
ถนน:สำนักงานอธิการบดี
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
เป็นสมาชิกเมื่อ:09 ตุลาคม 2550 14:46
เข้าระบบเมื่อ:01 พฤศจิกายน 2557 21:40
คำสำคัญ (keywords):สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริหารทรัพยากรมนุษย์  บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่
อ่าน:9618
ประวัติย่อ
-