นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

nongnu
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:uraiwan.pat
สมาชิกที่:173
ชื่อ:uraiwan
นามสกุล:patinya
นามแฝง:nongnu
เป็นสมาชิกเมื่อ:24 ตุลาคม 2550 15:18
คำสำคัญ (keywords):หอพักนักศึกษา  สอนลีลาศ  วิทยากร  พิธีกร  กองกิจการนักศึกษา
อ่าน:3545
ประวัติย่อ
-