นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaO_558
Ico64
วรรณวิมล นาคะ
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

DaO_558
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:wanvimon.n
สมาชิกที่:1259
ชื่อ:วรรณวิมล
นามสกุล:นาคะ
นามแฝง:DaO_558
อาชีพ:พนักงานเงินรายได้ (น้อย)
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:11 มกราคม 2553 13:56
แก้ไขเมื่อ:18 มิถุนายน 2556 12:19
เข้าระบบเมื่อ:10 กุมภาพันธ์ 2558 10:28
คำสำคัญ (keywords):pmqa  qa
อ่าน:4817
ประวัติย่อ

ชื่อ วรรณวิมล นาคะ ชื่อเล่น ดาว

บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนนครโดยกำเนิด

ทำงานอยู่ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทำงานด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับมหาวิทยาลัย และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (TQA) เป็นหลัก และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขณะนี้กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

- หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ได้ทำงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ที่บริษัทวิชชุสิน จำกัด ตั้งแต่ปี 2550-2552

- หลังจากนั้น พฤศจิกายน 2552-ปัจจุบัน ได้มาทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwanvimon%2en