นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaO_558
Ico64
วรรณวิมล นาคะ
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

DaO_558
Ico256
Username:wanvimon.n
User ID:1259
First name:วรรณวิมล
Last name:นาคะ
Screen name:DaO_558
Career:พนักงานเงินรายได้ (น้อย)
Position:นักวิชาการศึกษา
Organization:สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:11 January 2010 13:56
Edited at:18 June 2013 12:19
Last login at:10 Febuary 2015 10:28
Tags:pmqa  qa
Read:4493
About Me

ชื่อ วรรณวิมล นาคะ ชื่อเล่น ดาว

บ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนนครโดยกำเนิด

ทำงานอยู่ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทำงานด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับมหาวิทยาลัย และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (TQA) เป็นหลัก และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 

จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาก ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขณะนี้กำลังศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

- หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ได้ทำงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ที่บริษัทวิชชุสิน จำกัด ตั้งแต่ปี 2550-2552

- หลังจากนั้น พฤศจิกายน 2552-ปัจจุบัน ได้มาทำงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwanvimon%2en%3flocale%3den