นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

มิกกี้
Ico256
Username:wilailuk.s
User ID:706
First name:วิไลลักษณ์
Last name:สิงขรัตน์
Screen name:มิกกี้
Country:Thailand
Joined at:09 January 2008 13:30
Edited at:26 August 2016 14:39
Last login at:22 June 2018 17:32
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  งานนโยบายและแผน  แผนงาน  งบประมาณ อัตรากำลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สารสนเทศ ผังแม่บท  มิกกี้
Read:31047
About Me
-
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fportal%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fwilailuk%2es%3flocale%3den