นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ชาเขียวไข่มุก
Ico64
ยุพเรศ บุญดิเรก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ชาเขียวไข่มุก
Ico256
Username:yuppares.b
User ID:20
First name:ยุพเรศ
Last name:บุญดิเรก
Screen name:ชาเขียวไข่มุก
Career:พนักงานเงินรายได้
Position:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Organization:คณะทันตแพทยศาสตร์
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:09 October 2007 08:53
Last login at:04 October 2011 09:17
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทันตแพทยศาสตร์
Read:5810
About Me
-